ελεγείος

ελεγείος
ἐλεγεῑος, -α, -ον (Α)
ο ελεγειακός («ἐλεγεῑον δίστιχον»).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἐλεγείους — ἐλεγεῖος elegiac masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλέγεια — ἐλεγεῖος elegiac neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλεγεία — ἐλεγείᾱ , ἐλεγεία fem nom/voc/acc dual ἐλεγείᾱ , ἐλεγεία fem nom/voc sg (attic doric aeolic) ἐλεγείᾱ , ἐλεγεῖος elegiac fem nom/voc/acc dual ἐλεγείᾱ , ἐλεγεῖος elegiac fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλεγείας — ἐλεγείᾱς , ἐλεγεία fem acc pl ἐλεγείᾱς , ἐλεγεία fem gen sg (attic doric aeolic) ἐλεγείᾱς , ἐλεγεῖος elegiac fem acc pl ἐλεγείᾱς , ἐλεγεῖος elegiac fem gen sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλεγείων — ἐλεγεί̱ων , ἐλεγεῖον distich consisting of hexameter and pentameter neut gen pl ἐλεγεῖος elegiac fem gen pl ἐλεγεῖος elegiac masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλεγείαι — ἐλεγείᾱͅ , ἐλεγεία fem dat sg (attic doric aeolic) ἐλεγείᾱͅ , ἐλεγεῖος elegiac fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλεγείαις — ἐλεγεία fem dat pl ἐλεγεῖος elegiac fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλεγείαν — ἐλεγείᾱν , ἐλεγεία fem acc sg (attic doric aeolic) ἐλεγείᾱν , ἐλεγεῖος elegiac fem acc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλεγείην — ἐλεγεία fem acc sg (epic ionic) ἐλεγεῖος elegiac fem acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλεγείοις — ἐλεγεί̱οις , ἐλεγεῖον distich consisting of hexameter and pentameter neut dat pl ἐλεγεῖος elegiac masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”